Каталог > Stories > Страстта и науката

Страстта и науката

Лаборатории на бъдещето

Започнах работа в Софарма АД през 2001г. като химик в Централна химична лаборатория. Попаднах в екип от професионалисти, който ми помогна бързо да навляза в естеството на работа и да науча как да прилагам знанията от университета в реална работна среда. През този период започна въвеждането на добрите производствени и лабораторни практики (GMP, GLP), които с времето се доразвиха, а заедно с това се развивахме и ние като професионалисти. Традицията и опита, натрупани през годините бяха надградени, за да имаме днес модерна лаборатория, отговаряща на международните стандарти. През 2006г. бях назначена за мениджър на Химичната лаборатория. Вече освен за своята работа, започнах да отговарям и за работата на лабораторията като цяло. Изисква се много мотивация, желание и търпение за да работиш с толкова много хора.

В химичната лаборатория на Качествен контрол работят над 50 човека и се анализират всички входящи суровини, които участват при производство на готови лекарствени продукти (активни вещества, помощни вещества, растителни суровини, първични и вторични опаковъчни материали и др.) Анализират се и всички готови лекарствени продукти, произведени в заводите на Софарма (твърди лекарствени форми, инжекционни разтвори, лиофилни продукти, супозитории, унгвенти, кремове, сиропи, гелове и др.).

От 2009г. лабораторията е акредитирана и поддържа акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC17025:2006 и извършва изпитвания в обхвата и за външни клиенти.

Todor
„Химията е много интересна наука. Всеки ден има какво да те изненада и можеш да научиш нещо ново.“
През 2013 година се сбъдна една мечта - моя и на много колеги, работили и работещи в Софарма. Преместихме се в чисто нова сграда, оборудвана с най-съвременна апаратура, като в изграждането на лабораторията участвахме активно.
Много млади хора започват професионалната си кариера в лабораторията. Повечето от тях постъпват с много ентусиазъм, с много знания, което налага да си в крак с най-новите тенденции и изисквания. Нашата работа е екипна и е необходимо много голямо взаимно доверие. Освен високо ниво на професионални знания се изискват и много психологически умения, за да успееш да спечелиш доверието и уважението на хората, с които работиш. Разнообразието, ежедневния контакт както с млади и образовани хора, така и с хора с по-голям стаж и опит в професията – това е най-хубавата част от моята работа.
Освен радостта и удовлетворението от добре свършената работа ние имаме и отговорности. 

Отговорност към здравето на хората, към това да им предлагаме един качествен, съвременен продукт и те да знаят, че е минал през всички необходими тестове, преди да стигне до тях и да са спокойни за тяхното и на техните близки здраве.

А относно бъдещето на Софарма АД? Надявам се заводите на Софарма да работят с пълния си капацитет, да имаме все повече пазари и все по-малко стрес и напрежение. Мечтая екипът ни да се разраства и развива и да имаме повече механизми, с които да задържаме кадрите, които сме създали.