Каталог > Stories > Пътят към дигитално Общо годишно събрание

Пътят към дигитално Общо годишно събрание

Глобализацията е предизвикателство във всеки аспект от живота ни. За световната инвестиционна общност възможността да упражняват правото си на глас без натрупване на мили в досието за Лоялни клиенти е от очевидна полза. За Софарма АД това усилие е още един принос за отлично досие за корпоративно управление.

Всяко начало е трудно. В продължение на много години Общото годишно събрание бе пренебрегвано през 20-ти век, когато Интернет все още не бе достъпен от всяко мобилно устройство. След изтичане на първото десетилетие на 21 век, българската Комисия за финансов надзор позволи гласуване чрез кореспонденция. Веднага след това го направихме и ние. Няколко години по-късно ние тествахме първата си електронна система за гласуване, която все още използвахме на място в Общото събрание, но това бе една огромна стъпка към дигиталната стая за Общото годишно събрание, за която си мечтаехме.

agm.jpg
Глобализацията е предизвикателство във всеки аспект от нашия живот

Работата по системата за гласуване беше страхотен учебен опит, защото ние трябваше да съставим карта на всички възможни сценарии за гласуване, за да ги вградим в системата. След като бяхме готови и тествахме системата, останахме много доволни, че това спомага за по-гладкото протичане на Общото годишното събрание, а и също така имахме удобен протокол.

Ние все още се сблъскваме с някои предизвикателства:

  • Глобалната цифрова идентификация все още не е част от нашето всекидневие.
  • Надзорът е далеч от съвършенство, когато става въпрос за провеждане на Общо годишно събрание онлайн.
  • Контактът лице в лице с мениджмънта все още е незаменим.

"Не се опитвайте да докажете на всички, че причината, поради която не можете е, че никой не би могъл. Това не е извинение. Можете да се прекъснете традицията като сте първият човек, който е успял!

― Israelmore Ayivor