Каталог > Stories > Как "израства" един завод

Как "израства" един завод

Високотехнологично производствено съоръжение в София.

София, 2013 г. Нова ера за иновации и производство за "Софарма" АД.
Ние сме горди да прережем лентата на нашия новопостроен производствен завод в София. Ние модернизирахме всеки съществуващ обект, който наследихме от държавата с приватизацията на дружеството. Изграждането на новия завод за твърди лекарствени форми от нулата беше страхотно преживяване и постижение за нас.

ЗАВОДЪТ В ЧИСЛА

  • Инвестиция – 75 млн. лева
  • Капацитет – 4 млрд. таблетки годишно при двусменен режим
  • 400 работни места, като 80% са заети от хора с висше образование
  • Завод за твърди лекарствени форми – РЗП – 22 000 м²
  • Лабораторно - административен комплекс – РЗП – 5000 м²
  • Високостелажен склад с 4200 палето места със система за електронно управление на материалите.
  • Климатичната инсталация обработва близо 200 000 м³ на час и има 18 000 м² въздуховоди.Осигурява контролирана работна среда за фармацевтичната промишленост.
  • Строежът отне 2,5 години с постоянни работни места за 150 човека и над 100 000 отработени човекодни. .
  • Получени са материали, оборудване и услуги от над 200 български и чуждестранни доставчици.
  • Положени са над 120 км кабели.

Todor
"За този проект Софарма получи сертификат за Инвеститор първи клас, както и награда за Логистична и производствена сграда на 2013 г." Христо Попов, заместник-ръководител Завод твърди лекарствени форми

Горди сме, че нашият нов завод ще има минимално въздействие върху околната среда. Може би най-важната стъпка в тази посока е постепенното намаляване на използваните органични разтворители в процеса на гранулиране и филмиране. Тези органични разтворители, ще бъдат заменени с водни в нашия нов производствен процес и по този начин годишното потребление на изопропанол ще намалее с до 20,000 кг. и консумацията на ацетон с до 9,200 кг. Можем да добавим и факта, че ние сме инсталирали 8000 м² фотоволтаици, които ще осигурят намаляване на емисиите на въглероден диоксид с до 900 тона годишно. Въздухът, който излиза в околната среда първо минава през HEPA-филтър.

"Голямото предизвикателство беше в рамките на две години и половина производственото оборудване, състоящо се от 43 отделни инсталации с повече от 100 различни машини, да се набави, инсталира, въведе в експлоатация, валидира и да се стартира производството. Това е, с което екипът на "Софарма" АД се справи успешно и е нещото с което се гордея в трудовата си кариера. Успоредно с големия проект реализирахме и допълнителен с европейско съфинансиране за закупуване на част от производственото оборудване, като усвоения грант беше малко над 3.9 млн. лева. За този проект "Софарма" АД получи сертификат за Инвеститор първи клас, както и приз за Логистична и производствена сграда за 2013 година."  Христо Попов, заместник-ръководител Завод твърди лекарствени форми