Каталог > Press > Европейският парламент дава приоритет на генеричните, биоподобните лекарства и лекарствата с добавена стойност

Европейският парламент дава приоритет на генеричните, биоподобните лекарства и лекарствата с добавена стойност

1 Февруари 2017

Комитетът по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) към Европейския парламент прие инициативен доклад, който поставя генеричните и биоподобни лекарства, както и тези с добавена стойност, в основата на дебата за достъпност на лекарствата.

Pills in world map shape

Инициативата призовава държавите-членки да насърчават конкуренцията на генеричните и биоподобни лекарства чрез премахване на бариерите и приемане на мерки за разпространението им. Докладът също така представя и първите стъпки в правилната посока за признаване на значението на лекарствата с добавена стойност. Тези предложения бяха отразени и в заключенията на Съвета по здравеопазване от 2016 за балансиран фармацевтичен пазар.

Очаква се предложенията от доклада да бъдат приети в пленарната зала на Европейски парламен през месец март. В доклада се подчертава, че генеричните лекарства са крайъгълен камък на европейското здравеопазване, биоподобните лекарства предлагат огромна възможност за достъп до биотерапията и че лекарствата с добавена стойност могат да помогнат Европа да се справи с основните предизвикателства пред  здравеопазването, като достъп до лечение, полифармация или намаляване на грешки при болничното лечение.

Докладът потвърждава сериозните намерения на  ЕС за подобряване на достъпа до лекарства за пациентите в Европа. Заедно със заключенията на Съвета от юни 2016г., този доклад предоставя на Комисията ясни правомощия за насърчаване на конкуренцията на генеричните и биоподобни лекарства и признава значението лекарствата с добавена стойност. Те трябва да се превърнат в конкретни мерки за подпомагане на държавите-членки за премахване на бариерите стимулиране на промяната. „Сега Комисията трябва да предприеме действия, за да се гарантира, че тези предложения ще се превърнат в реални мерки, така че всички пациенти от цяла Европа да получат достъп до лекарствата, от който се нуждаят", коментира Адриан ван ден Ховен, Генерален директор на  Medicines for Europe.