Каталог > Press > Огнян Донев: Отделяме повече средства за наука и развитие

Огнян Донев: Отделяме повече средства за наука и развитие

14 Март 2015

Огнян Донев, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Софарма АД, пред в. "БАНКЕРЪ"

Г-н Донев, фирмата Ви завърши с печалба 2014 г., но и тя, и продажбите й намаляват. Очаквате ли това да продължи в следващите месеци?

- Основната причина за липсата на ръст през миналата година е кризата на два основни пазара, където компанията е с дългогодишни традиции и с много добри позиции - в Русия и в Украйна. Непредсказуемостта на ситуацията там предизвика несъответствие между плановете ни (за годината) и реалността. Тъй като не е възможно да се правят корекции на производствената програма и на договорните отношения с нашите партньори в толкова кратки срокове, нивата на разходите се запазиха, докато приходите спаднаха драстично основно поради обективната загуба на източната част от пазара на Украйна. В допълнение скоковете във валутните курсове и на двата пазара доведоха до натрупване на сериозни загуби от курсови разлики. Въпреки това успяхме да се справим и да запазим позициите си на тези пазари.

А търсите ли и нови пазари след случилото се в Русия и Украйна?

- Нашата стратегия за експанзия, най-вече в региона, е дългосрочна и ние непрекъснато работим в тази посока. Във фармацевтичния сектор обаче не може да се очаква нещата да се случват бързо. Това е обяснимо - той е един от най-регулираните и всяко навлизане на нов пазар или регистрация на нов продукт отнема минимум година. Не сме преставали да търсим подходящи възможности за инвестиции в съседни държави под формата на придобивания или партньорства, но в създалата се ситуация сме все по-внимателни при избора на нови начинания.

Предвиждате ли инвестиции за подобряване на предлаганите продукти?

- Продуктите, които вече произвеждаме, са с качество на европейско ниво, тъй като всички наши заводи отговарят на най-високите съвременни изисквания. Разбира се, ние инвестираме, където е възможно, в оптимизация на процесите и технологиите, а с приключването на модернизацията на производенвените ни мощности вече отделяме все повече средства и внимание на наука и развитие, включително и на нови продукти или нови форми на вече съществуващи такива.

в-к Банкер