Каталог > Press > Приходи от продажби за месец февруари 2020 г.

Приходи от продажби за месец февруари 2020 г.

5 Март 2020

София, България, 05 март 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец февруари 2020 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си с 22% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 1% спад на продажбите за вътрешен пазар и 30% спад на продажбите за износ.

През първите два месеца на 2020 година приходите от продажби на продукция намаляват с 15% спрямо същия период на 2019 година в т.ч. 2% спад на продажбите за вътрешен пазар и 20% спад на продажбите за износ.