Каталог > Press > Д-р Франк Бюърс: Пази ли Европа своя ТАЙНА за отказване от цигарите?

Д-р Франк Бюърс: Пази ли Европа своя ТАЙНА за отказване от цигарите?

21 Януари 2015

http://www.winonadailynews.com

Тютюнът вероятно е най-пристрастяващото вещество, на което хората сме се натъквали (може би с изключение на бисквитите Орео. Да, изследвани са и пристрастяващото им въздействие е потвърдено). Продължава търсенето на средства, с помощта на които хората да спрат употребата на тютюн.

Никотиновата дъвка, бонбони, лепенки (всички те наречени никотино-заместваща терапия), лекарства предназначени първоначално за лечение на психиатрични заболявания, консултации, хипноза и т.н., всичко това е опитвано. Към момента, предпочитаното в Съединените щати лекарство се нарича варениклин – с търговското име Чантикс.

Варениклин е производно на лекарство, наречено цитизин. Растението Cytisus laborinium (жълта акация) първоначално е използвано като заместител на цигарите по време на Втората световна война. Това води до използването му като средство за спиране на тютюнопушенето и на по-късен етап до извличане на химичното вещество цитизин. Фармацевтичната компания „Пфайзер” създава различни негови форми, наречени аналози, което довежда до създаването на варениклин и ускореното му одобрение от Федералната администрация за лекарства (Federal Drug Administration) и представянето му през 2006 г. в САЩ.

И цитизина, и варениклин се свързват с никотиновите рецептори в мозъка, които са много. Онзи, към който имат най-голям афинитет, е никотиновия ацетилхолинов рецептор алфа4бета2, клетъчният рецептор, които изглежда „отговаря” за никотиновата зависимост. Те се свързват само частично, за да имат по-слаб ефект от самия никотин, но все пак намаляват непреодолимото желание за никотин.

Цитизинът съществува в бившите социалистически страни в Източна Европа от 1964 г. Произвеждан от българската фармацевтична компания „Софарма АД” и продаван като „Табекс”, той никога не е бил достъпен за по-голямата част от Света. Изследване от Нова Зеландия, публикувано в New England Journal of Medicine на 18 декември, сравнява резултатите за отказ от тютюнопушенето при употреба на цитизин и варениклин.

Веднага може да се отбележи, че цената на цитизин е значително по-ниска от тази на всички други средства. Авторите описват, че 25-дневния прием на цитизин струва от $20 до $30 долара, никотин-заместващата терапия за 8 до 10 седмици струва от $112 до $685 долара, а варениклин струва от $474 до $501 долара за 12-седмичен прием.

Това е първото изследване, което сравнява пряко двете лекарства. Участниците в изследването са избрани от Националната линия на Нова Зеландия за отказ от тютюнопушенето. Те събират 1,310 човека, разделят ги на групи, които ще ползват едно от двете лекарства и използват система за самостоятелно отчитане на резултатите и страничните ефекти посредством телефон. Този формат винаги е много критикуван. Но резултатите все пак са ценни.

Съобщените проценти на въздържане при лечение с цитизин спрямо варениклин са 60 срещу 46% след първата седмица, 40% срещу 31% след един месец, 31% срещу 22% след два месеца и 22% спрямо 15% след шест месеца.

Има малко на брой предишния проучвания за цитизина. Едно от тях, извършено през 2011г. в Полша и Англия, го сравнява с плацебо. На 12-тия месец, 8.4% от групата, приемаща цитизин са спрели цигарите спрямо 2.4% от пациентите, приемащи плацебо. В това проучване и двете групи приемат хапчета в продължение на 25 дни, без да знаят кое от двете е лекарството, или това е така нареченото двойно сляпо проучване.

Нежеланите реакции и при двете лекарства са основно гадене, повръщане и нарушения на съня. В други доклади е отбелязано, че варениклин е пораждал, макар и рядко, суицидни мисли и поведение, докато цитизина не е. Интересен  факт е, че растенията съдържащи цитизин, включително зановец и мескалов боб, са използвани като слаби наркотици. Твърде много цитизин обаче, може да причини конвулсии, болки в областта на сърцето, главоболие, дихателна недостатъчност и смърт. Опа! Не е обяснен принципа на съставяне на дозовия режим на Табекс.

Лекарят, който е написал уводна статия, отбелязва, че тютюнопушенето е водещата причина за предотвратима смърт в световен мащаб, като Китай в момента употребява и произвежда повече тютюн от всяка друга държава в Света. И статията, и уводният материал се съгласяват, че цитизина е поне толкова добър, колкото варениклин – и значително по-евтин.

Разбира се, за получаване на одобрение в Съединените щати са необходими повече проучвания. Това е блокираща спънка тук, а и в Западна Европа. В момента пречка пред много хора, които искат да спрат тютюнопушенето, е цената на предлаганите средства. Цитизин би го направил достъпно почти навсякъде.

Може би някой силно мотивиран политик може да се превърне в знаменосец за ускореното одобрение на продукта, особено предвид 50-годишния опит на други държави. А може би не.

Както комикът Милтън Бърл казва, „Можеш да заведеш някой в Конгреса, но не можеш да го накараш да мисли.”

Франк Бюърс е полу-пенсиониран дерматолог в Уинона.

Д-р Франк Бюърс