Каталог > Press > Приходи от продажби за месец януари 2024 г.

Приходи от продажби за месец януари 2024 г.

19 Февруари 2024

София, България, 19 февруари 2024 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса АД, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец януари 2024 година Дружеството реализира ръст в продажбите от 32% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 16% ръст на продажбите на вътрешен пазар и 44% ръст на продажбите за износ.