Каталог > Press > Приходи от продажби за месец Ноември 2020 г.

Приходи от продажби за месец Ноември 2020 г.

7 Декември 2020

София, България, 7 декември 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че за месец ноември 2020 година Софарма АД реализира спад в продажбите с 9% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 58% спад на продажбите за вътрешен пазар и 38% ръст на продажбите за износ.

През единадесетте месеца на 2020 година приходите от продажби на продукция намаляват с 14% спрямо същия период на 2019 година, в т.ч. 27% спад на продажбите за вътрешен пазар и 5% спад на продажбите за износ.