Каталог > Press > Дигиталната трансформация на фармацията

Дигиталната трансформация на фармацията

30 Март 2018

Форумът Pharmacy 4.0 на пръв поглед обещава да е строго профилиран, тъй като касае една от най-регулираните и консервативни в много отношения бизнес сфери – фармацията. В същото време тя е сред секторите, които са в основата на благосъстоянието на всяко общество. Фармацията не само устоя на кризата през последните години, а се развива с възходящи показатели в България и в световен мащаб. Това е невъзможно без непрекъснати иновации не само в основните за фармацията направления, а и в самото функциониране на бизнеса и взаимодействията с другите бизнеси и потребителите.  

Според организаторите на форума,

Форумът стартира с преглед на фармацевтичния пазар за 2017 и очертаващите се тенденции, представен от Ирена Тонева, Supplier Relationship Manager IMS Health/IQVIA. 

В световен мащаб фарма секторът се отличава с по – ниски маржове, ръст на разходите и натиск от страна на платците (здравноосигурителните институции).  Въпреки тези негативни фактори, глобалния фармацевтичен пазар отбелязва ръст от 6.6% благодарение на иновациите, разширяването на пазарите и застаряващото население на развитите пазари като САЩ, топ 5 европейските държави, Япония и Австралия. Пазарът тук се движи от т.нар. spеcialty терапии - иновативни терапии с определени изисквания за съхранение, дистрибуция, специфични начини на приложение. Те са доста скъпи и реално са генераторите на ръста и за глобалния пазар -общо 5 терапии генерират 60% от нарастването на пазара: онкологични, автоимунни, при диабет, СПИН и МС. Очакванията са именно те да продължават да движат пазара. 

Позитивна тенденция се наблюдава на пазарите, които тепърва се развиват –Африка, Латинска Америка, част от Азия, където се търсят продукти пуснати преди 10, 20 и дори 30 години.

В България се отбелязва ръст от 10% за 2017 година или 3,372 млн. лв. оборот. Най-голяма е заслугата на аптечния пазар, на ОТС продукти – без лекарско предписание и хранителни добавки, и болничен пазар. 

За 2018 пазара в глобален план се очаква да расте, но с по – ниски темпове.  У нас се очаква устойчиво развитие, заради повишен бюджет на касата, ниска безработица, представянето на иновативни терапии, улеснен достъп. Прогнозите за тази година са и за напускане на някои играчи, заради натиск, според Тонева. Като цяло обаче може да се надяваме на двуцифрен ръст. 

Освен състоянието на пазара сред акцентите на форума бяха дигиталните стратегии, използвани от компаниите, за да повишат конкурентоспособността си; инструментите, чрез които постигат това; мястото на изкуствния интелект (AI) за подобряване на ежедневната комуникация с пациентите; развитието на телемедицината у нас и други.

Digital Marketing   Pharma 4.0