Каталог > Press > Приходи от продажби за месец септември 2023 г.

Приходи от продажби за месец септември 2023 г.

20 Октомври 2023

София, България, 20 октомври 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец септември 2023 година Дружеството реализира ръст в продажбите от 24% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 56% ръст на продажбите на вътрешен пазар и 5% ръст на продажбите за износ.

За деветмесечието на 2023 година продажбите нарастват общо с 15%, в т.ч. ръст на продажбите на вътрешен пазар с 1% и 25% ръст на продажбите за износ.