Каталог > Press > Редовно Общо събрание на акционерите свикано за 4 Юни 2021 година

Редовно Общо събрание на акционерите свикано за 4 Юни 2021 година

1 Юни 2021

София, България, 1 Юни 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД („Дружеството“) уведомява акционерите на Дружеството, че в условията на извънредна епидемична обстановка, имат възможност да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Редовното Общо събрание свикано за 4 Юни 2021 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC) чрез кореспонденция. Правилата за гласуване чрез кореспонденция са детайлно описани в поканата за свикване на Общото събрание. Към нея е приложен и образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция. За повече информация можете да се свръжете с Дирекция за връзки с инвеститорите на ir@sopharma.bg или на телефон 02 8134 319.