Strona główna > Press > Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4. czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 (8:00 UTC)

Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4. czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 (8:00 UTC)

1 Czerwiec 2021

Sofia, Bułgaria, 1. czerwca 2021 roku - Zgodnie z wymogami  art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A. informuje akcjonariuszy Spółki, że w warunkach nadzwyczajnego stanu epidemicznego możliwe jest zarządzanie własnym prawem głosu w odniesieniu do ogłoszonych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 (08:00 UTC) drogą korespondencyjną. Zasady odbycia się głosowania drogą korespondencyjną zostały szczegółowo opisane w Powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Załączono do Powiadomienia wzór oświadczenia o oddaniu głosu drogą korespondencyjną. W razie potrzeby uzyskania dodatkowej informacji prosimy skontaktować się z Dyrekcją ds. relacji z inwestorami pod adresem ir@sopharma.bg lub telefonicznie pod numer +359 2 8134 319.