Каталог > Press > Приходи от продажби за месец октомври 2023 г.

Приходи от продажби за месец октомври 2023 г.

20 Ноември 2023

София, България, 20 ноември 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец октомври 2023 година Дружеството реализира ръст в продажбите от 45% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 53% ръст на продажбите на вътрешен пазар и 42% ръст на продажбите за износ.

За десетте месеца на 2023 година продажбите нарастват общо с 18%, в т.ч. ръст на продажбите на вътрешен пазар с 5% и 27% ръст на продажбите за износ.