Каталог > Press > Софарма подкрепи дискусията “Фармацията - между иновативните и генеричните медикаменти”

Софарма подкрепи дискусията “Фармацията - между иновативните и генеричните медикаменти”

17 Февруари 2017

Във Форума участваха представители на фармацевтичния сектор  - БГ Фарма, ARPharM, НЗОК, МЗ, ИАЛ, Софарма, дистрибуторски фирми. Всички се обединиха около мнението, че проблемите в областта на здравеопазването на могат да бъдат решени без активен и непрекъснат диалог между заинтересованите страни. Участниците се съгласиха, че обществото ще е успешно, ако се намери пресечна точка между интереси, принципи и цени и че когато говорим за цена, трябва да мислим и за ценности. Фокусът на всички усилия са правата на пациента и здравето като висше благо.

Д-р Димитър Петров, подуправител на НЗОК заяви, че се работи по контрола върху отпускане на лекарства и върху разходите на болниците. Изключително важно е постигането на баланс между изписването на иновативни и генерични медикаменти. Този баланс е възможност за освобождаване на обществени ресурси в здравеопазването.

Според Николай Хаджидончев, председател на БГ Фарма и изпълнителен директор на Актавис-Тева, е необходима промяна в политиките, насочени към генеричните производители, включително и за да не се допуска изтегляне на някои лекарства от пазара.

Цените на лекарствата в България са най-ниски в ЕС, но доплащането от страна на пациентите е сред най-високите -  между 50 и 55%. Според Владимир Афенлиев, представител на "Софарма" и на Изпълнителния комитет на Европейската генерична асоциация, именно така се създава илюзията за високите им цени, а към производителите те са на санитарния минимум.

В същото време цените на ОТС продуктите се регулират, докато хранителните добавки нямат контрол.

Един от основните проблеми пред фармацевтичните компании е липсата на предвидимост и дългосрочност в здравеопазването през последните 20 г. Нужен е консенсус и устойчивост, за да се развива здравеопазването.

Българиките генерични производители, по думите му, имат и социална функция. В България работят 10% от производителите на генерични лекарства в Европа, а компаниите "Тева-Актавис" и "Софарма" снабдяват българския пазар с над 50% от опаковките на лекарства.

Това поставя страната сред първите места на генерично прозиводство. Нужно е обаче да се преодолее дисбалансът между генерични и оригинални медикаменти.

Форумът “Фармацията - между иновативните и генеричните медикаменти” е част от националната кампания "Новата БГ икономика" на "24 часа" и списание ".BG/Иноватор"