Каталог > Press > Годишна среща с инвеститорите на Софарма

Годишна среща с инвеститорите на Софарма

6 Ноември 2017

20171106_103801.jpg

На Годишна среща с инвеститорите, която се проведе на 03.11.2017 в SBT, Огнян Донев, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Софарма", обяви плановете за предстоящо развитие и отговори на въпроси от присъстващите. Повече от 100 заинтересовани лица имаха възможност да получат информация както за постигнатите резултати за деветмесечието на компанията, така и планираните инвестиции в мощности, пазарна експанзия и визията за развитие на Софарма и Софарма Трейдинг.

20171106_103944.jpg

През първото тримесечие на 2018 Софарма ще стартира строеж на два нови завода, единия от които за лиофилно производство, а другия - екстракционна мощност в Казанлък. Целта е да се посрещне очакваното по-високо натоварване във връзка с планираното разширяване на пазарите и на пазарното присъствие, а също и във връзка с плановете за стъпване на Табекс® в САЩ.  Новият завод в Казанлък ще кандидатства за сертификат от Американската администрация за храните и лекарствата (FDA), за да може продукцията да се продава и на американския пазар. Съвсем скоро започват клиничните проучвания на лекарството и в САЩ, тъй като агенцията изисква да има опит с употребата на всяко лекарство в Америка, за да разреши регистрация за продажба.
Групата Софарма е консолидирала производствените си мощности и планира да обнови производството на спринцовки и медицински изделия в завода "Момина крепост" – Велико Търново, по думите на Огнян Донев.
Софарма отчита нови външни пазари, сред които Виетнам и възстановяване на пазарите в Русия и Украйна. Приходите от продажби за деветмесечието са се увеличили с около 12% на 148.7 млн. лв. спрямо 132.4 млн. лв. за същия период на миналата годинал Оперативната печалба за същия период е нараснала с 52.7% на 33.3 млн. лв. 
Относно цените на акциите на Софарма, въпреки добрите резултати се отбелязва спад до 3,91 през септември поради масираната разпродажба на акции от акционера Ромфарм, и последващо възстановяване до 4.35 лв.
Групата "Софарма" планира да удвои приходите си от продажби в търговията на едро през следващите три години,
според Димитър Димитров, изпълнителен директор на "Софарма трейдинг". Приходите от продажби през миналата година бяха 612 млн. лв., като Димитров разчита на ръст от външните пазари, основно Сърбия, и на разширяване на аптечния бизнес на групата.

20171106_103719.jpg

Информацията не е препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.