Strona główna > Press > Coroczne spotkanie z inwestorami spółki Sopharma

Coroczne spotkanie z inwestorami spółki Sopharma

6 Listopad 2017

20171106_103801.jpg

Podczas corocznego spotkania z inwestorami, które odbyło się dnia 03.11.2011 r. w SBT, Prezes zarządu i Dyrektor wykonawczy spółki Sopharma Pan Ognian Donew ogłosił plany najbliższego rozwoju spółki i udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników spotkania. Ponad 100 osób zainteresowanych miało możliwość otrzymywania informacji tak samo o wynikach osiągniętych w ciągu dziewięciu miesięcy br., jak o zaplanowanych inwestycji w mocy produkcyjne, ekspansję rynkową i wizję rozwoju spółek Sopharma i Sopharma Trading. 

20171106_103944.jpg

W pierwszym kwartale 2018 r. Sopharma rozpocznie budowę dwóch nowych fabryk, w tym jednej dla produkcji leków w postaci liofilowej a drugiej dla podwyższenia mocy wydobywczej w mieście Kazanłyk. Celem tego jest sprostanie spodziewanemu większemu nakładowi pracy pod względem zaplanowanej ekspansji rynkowej i obecności na rynku, a także w związku z planami wdrożenia produktu Tabex® w Stanach Zjednoczonych. Nowy zakład w Kazanłyku będzie się ubiegał o certyfikat Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w celu sprzedaży produktu też na rynku amerykańskim. Całkiem niedługo rozpoczynają się badania kliniczne leku i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Agencja wymaga udowodnienia doświadczenia w stosowaniu jakiegokolwiek leku na terytorium Stanów, aby pozwolić rejestrację tego leku na sprzedaż.

Według słów Pana Ogniana Donewa, Grupa Sopharma skonsolidowała swoje moce produkcyjne i planuje odnowienie procesu produkcji strzykawek i urządzeń medycznych w fabryce Momina Krepost w Wielkim Tyrnowie.

Sopharma zgłasza obecność Spółki na nowych rynkach zagranicznych, w tym we Wietnamie, i ponowne pojawienie się na rynkach Rosji i Ukrainy. Przychody ze sprzedaży za ostatnie dziewięć miesięcy wzrosły o około 12%, tj. z 132,4 mln BGN w analogicznym okresie ubiegłego roku do 148,7 mln BGN. Zysk operacyjny za ten sam okres wzrósł o 52,7%, tj. do 33,3 mln BGN.

Jeśli chodzi o ceny akcji Sopharmy, pomimo dobrych wyników, we wrześniu spadła ona do 3,91 lewa z powodu masowej sprzedaży akcji przez akcjonariusza Romfarm, a następnie urosła do 4,35 lewa.

Grupa Sopharma planuje podwojenie przychodów ze sprzedaży hurtowej w ciągu najbliższych trzech lat, jak powiedział Pan Dymitr Dymitrow, Dyrektor wykonawczy spółki Sopharma Trading. Przychody ze sprzedaży w ubiegłym roku wyniosły 612 mln lewów, przy czym Pan Dymitrov liczy na fakt wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie w Serbii, oraz na rozszerzenie działalności sieci aptek Grupy.

20171106_103719.jpg

Informacja ta nie jest rekomendacją do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.