Каталог > Press > Проект на годината 2013

Проект на годината 2013

31 Март 2014

До Членове на Журито Проект на Годината 2013

Виолина Маринова

Никола Добрев

Севда Шишманова

Огнян Донев

Н. Пр. Аник Ван Калстър

До членове на УС на фондация Лале

Владимир Кисьов

Владимир Пенков

Калина Жулева

Венислав Йотов

Левон Хампарцумян

Коос Схаутен

Уважаеми членове на Журито Проект на Годината 2013,

От името на трите организации, които вчера получиха награда Проект на Годината 2013, от името на всички участници в конкурса и церемонията, от името на Управителния Съвет на Фондация Лале и лично от свое име Благодаря сърдечно на всеки от Вас за участието, човешката съпричастност, признанието и насърчението, което дадохте на всички колеги и на нашия екип!

Вашето участие и думи дават смисъл на церемонията и я правят вълнуваща и важна за много хора и организации.

Ние от фондация Лале се гордеем с всяка една организация, получила награда за свой проект, с всички колеги и доброволци, свързани с дейностите по наградени проекти, и с всички колеги и партньори, които са номинирали проект, който познават!

Най-добрите са такива защото знаят как, могат и правят нещата, но най-вече насърчават другите!  

Искрено Ви благодаря!

С уважение

Мария Петкова

Директор

Фондация Лале