Каталог > Press > Назначаване Иван Бадински като прокурист на компанията

Назначаване Иван Бадински като прокурист на компанията

28 Септември 2015

Уведомяваме Ви, че с цел улесняване на оперативната работа на Софарма АД, Съветът на директорите на дружеството взе решение за назначаване на маг. фарм. Иван Бадински, директор “Коопериране и лицензи”, Софарма АД за прокурист на дружеството. Г-н Бадински работи в Софарма АД от 1997 година, като член на Съвета на директорите на дружеството. В края на 1997 година става негов Търговски директор, а от август 1998 година до откомври 2000 година негов Изпълнителен директор, след което продължава работата си в дружеството и до днес на длъжност директор “Коопериране и лицензи”. Това обстоятелство беше вписано в Търговския регистър на 25 септември, 2015 година.