Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

25 Юни 2020

София, България, 25 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 24 юни 2020 г. Дружеството продаде 5 000 собствени акции представляващи 0.0037% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 15 750 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1500.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 053 467, представляващи 6.716% от акционерния капитал на Дружеството.