Каталог > Press > Онлайн среща с инвеститорите и упражняване правото на глас в Общото събрание на акционерите свикано на 5 юни 2020 година чрез кореспонденция

Онлайн среща с инвеститорите и упражняване правото на глас в Общото събрание на акционерите свикано на 5 юни 2020 година чрез кореспонденция

26 Май 2020

София, България, 26.05.2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД („Дружеството“) приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Общото събрание свикано за 5 юни 2020 година чрез кореспонденция. В стремежа си да запази нормалната работа на всички органи на управление на “Софарма” АД и същевременно да не подлага на риск здравето на заинтересованите лица в условията на пандемия, Съветът на директорите осигурява възможност за предварително упражняване на правото на глас на акционерите. В деня на Общото събрание Дружеството ще проведе онлайн среща с д.и.н. Огнян Донев, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на “Софарма” АД, Димитър Димитров, изпълнителен директор на “Софарма Трейдинг” АД и Александър Христов, изпълнителен директор на “Доверие обединен холдинг” АД.

Онлайн срещата ще се проведе от 12:00-13:00 часа на 5 юни 2020 година. Акционерите, инвеститорите и заинтересованите лица, които имат желание да участват в онлайн срещата могат да заявят това на електронен адрес irevents@sopharma.bg, за да получат регистрационна форма и информация за начина на присъединяване, както и възможност предварително да зададат своите въпроси.

Като Компания, чиято цел е да се грижи за здравето на хората вярваме, че заедно можем да намерим разумен подход, който да осигури функционирането на предприятията и активен икономически живот без да представлява неоправдан риск. Правилата за гласуване чрез кореспонденция са детайлно описани в поканата за свикване на Общото събрание. Към нея е приложена и декларация за гласуване чрез кореспонденция.