Strona główna > Press > Spotkanie internetowe na żywo z inwestorami i wykonywanie przez nich prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym w dniu 5 czerwca 2020 r. drogą korespondencyjną

Spotkanie internetowe na żywo z inwestorami i wykonywanie przez nich prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym w dniu 5 czerwca 2020 r. drogą korespondencyjną

26 Maj 2020

Sofia, Bułgaria, 26 maja 2020 r. – Zgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A., SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) zaprasza wszystkich akcjonariuszy Spółki do wykonania swojego prawa głosu zgodnie z ogłoszonymi punktami porządku obrad na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanym w dniu 5 czerwca 2020 r. drogą korespondencyjną. W celu utrzymać w trybie normalnym funkcjonowanie wszystkich organów kierowniczych spółki Sopharma S.A. i zarazem z tym nie zagrażać zdrowiu interesariuszy w warunkach pandemii Rada Dyrektorów Spółki zabezpiecza możliwość uprzedniego wykorzystania z prawa głosu przez akcjonariuszy. W dniu prowadzenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółki odbędzie się spotkanie online z Panem dr.hab. Ognianem Donewym (dyrektor wykonawczy i prezes Rady Dyrektorów spółki Sopharma S.A.), z Panem Dymitrem Dimitrowym (dyrektor wykonawczy Rady Dyrektorów spółki Sopharma Trading S.A.) i z Panem Aleksandrem Christowym (dyrektor wykonawczy spółki Doverie United Holding S.A.).

Spotkanie online odbędzie się w godzinach od 12:00 do 13:00 w dniu 5 czerwca 2020 r. Akcjonariusze, inwestorzy i interesariusze, którzy mogą zechcieć wziąć udział w spotkaniu online, mogą to zgłosić wnioskiem na adres e-mail irevents@sopharma.bg w celu otrzymania formularza rejestracyjnego i informacji o sposobach dołączenia do pracy posiedzenia oraz możliwości zadać własne pytania.

Jako firma, której celem jest dbać o zdrowie ludzi, my uważamy, że razem jesteśmy w stanie znaleźć rozsądne podejście, które by mogło zapewnić pracę zakładów i prowadzenie życia gospodarczego bez zbędnego ryzyka dla bezpieczeństwa. Zasady głosowania drogą korespondencji zostały szczegółowo opisane w zawiadomieniu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Do wniosku dołączona jest również deklaracja do głosowania korespondencyjnego.