Каталог > Press > Софарма е сред топ 10 на фармацевтичните компании в България

Софарма е сред топ 10 на фармацевтичните компании в България

26 Май 2017

Софарма АД е сред топ 10 на фармацевтичните компании в България, според Капитал Здраве

За осъществяване на прогенерична държавна политика, повишаване на достъпа до лечение за пациентите и за да се осъществят икономии за НЗОК, според Огнян Донев, изпълнителен директор на Софарма АД, са необходими няколко стъпки:

• Прозрачност, достъпност и отчетност относно разходите на НЗОК за лекарства всяко тримесечие 

• Задължителна генерична субституция на ниво аптека или изписване no INN

• Премахване на задължителните отстъпки от 10% за генеричните лекарства, останали единствени в група след изтеглянето на референта.

• Отмяна на популисткия подход и мораториума върху цените на ОТС 

capital_.jpg
Българският пазар продължава да се характеризира с нарастваща ценова ерозия, която предопределя структурата на продажбите не само на "Софарма", а именно ръст в опаковки и спад в стойност. Ръстът е в повече от една категория, но водещи определено са ОТС продуктите ни. През 2016 година "Софарма" получи разрешения за употреба за 6 дестинации на новите продукти "Деслоратадин филм таблети", "Ибандрон филм таблети" и "Амлодипин таблети" и са внедрени "Видерал капки", "Деавит нео капки" и "Туспан сироп". "Софарма" има в момента 214 валидни регистрации на лекарства в България. Плановете ни за настоящата година са да регистрираме още 3-5 нови продукта, които са в различна степен в процес на разработка. Регулаторната рамка за изминалата година беше гъвкава, но в отрицателния смисъл на думата. Твърде много промени в Закона и подзаконовите актове и справочниците бяха започнати и недовършени, някои бяха приети и стопирани с мораториум и т.н. Създаде се смут в пазарната среда, циклични административни трудности и неясноти по канала производител - ТЕ - ТД, което неминуемо водеше и до известна загуба на бизнес. Не е нужно да припомняме всеки път, защото това е аксиома - бизнесът с нуждае от предвиди-мост на средата и последователност на фискалната и реимбурсна политика.

Имаме няколко спрени медикамента поради това, че системата за реимбурсация води до цени под стойността им. По-важното е. че имаме няколко медикамента, които крепим на пазара на ръба на себестойността им, защото нямат алтернатива за България. Така виждаме своята социална функция и се отнасяме отговорно към нея, когато тя не е в ущърб на акционерите ни, защото като публично дружество сме строго следени от широка публика, включително и от съответните държавни институции като Комисията за финансов надзор.
Немаловажен елемент от сбърканата регулаторна рамка е и фактът, който ни засяга пряко, че генерични медикаменти, останали сами в INN, също връщат 10% на НЗОК - истински парадокс. Тоест ние веднъж сме изпълнили основната задача на генеричния производител - поевтинили сме и сме направили лечението по-достъпно, и вместо да сме наградени за това, понасяме тежестта на оригинално лекарство и даваме допълнително 10% отстъпка. Това е едно от първите неща, които следва да се коригират от новия екип на М3.
2016 година започна с надежда за стабилизиране на основния ни чуждестранен пазар Русия, но за съжаление след първите няколко месеца ситуацията в много държави започна отново да се усложнява или по-скоро не донесе дългоочакваните промени, на които се надяваха потребителите. Продължихме да развиваме по-малките по обем пазари, като безспорен лидер и през 2016 година беше Виетнам. Тези пазари са интересни за нас и макар че нещата там се случват бавно, ние сме методични и в дългосрочен план усилията ни ще доведат до значителни промени в структурата на продажбите ни за износ. Възстановяваме и позициите си в Украйна, като за 2016 година постигнахме 49% ръст на продажбите на този пазар. През 2017 година повечето пазари вече компенсират реализираните през миналата година спадове.
Законът за лекарствата трябва да влезе за гласуване в парламентарна зала или поне тези елементи от него. които гарантират т.н. прогенерична политика - като например задължителното генерично заместване на ниво аптека и т.н.
Почти всички партии са заложили на хартия на прогенеричната политика, но досега не се е случило някой да го изпълни. Дано сега започне да се случва. Иначе има няколко неща, които не са от вчера и днес, но които, въплътени чрез закона и наредби, могат да доведат веднага до повишен достъп до лечение за пациентите и икономии за НЗОК, които на свой ред още веднъж ще доведат до увеличен достъп до лечение:
• Прозрачност, достъпност и отчетност относно разходите на НЗОК за лекарства всяко тримесечие - по наименование на активното лекарствено вещество, търговски наименования, брой опаковки и платена стойност съответните терапевтични категории, за да се види ефективността и увеличен/намален ли е достъпът до лечение и истинският процес на генерично навлизане. Повишаване на нивото на реимбурсиране за генерични лекарства в социално Значими терапевтични категории, като поне тези във всеки INN с най-ниска цена са 100% реимбурсирани, а същевременно отпадане на външното ценово рефериране за генеричните лекарства, тъй като то създава бариера пред навлизането на нови генерични продукти и пречи на постигането на по-ниски цени, адекватни на социално-икономическите особености За малки и бедни държави като нашата и рационално използване на свободната вътрешно-INN генерична конкуренция това е единственият начин държавата да се справи с огромния (най-висок в ЕС) процент на доплащане, който води и до отказ от лечение и оттам до още по-неблагоприятни последици за пациентите и здравната система.
• Задължителна генерична субституция на ниво аптека или изписване no INN - електронната рецепта няма да сработи като контролен лост, а напротив, ако се изписват медикаменти по брандове. А и няма нищо страшно в това - и в момента търговете на болниците и на М3 се провеждат no INN. Същевременно всички генерични медикаменти от един и същи INN са еднакво качествени, ефективни и безопасни, щом ИАЛ или ЕМА са преценили да ги допуснат до пазара.
• Премахване на задължителните отстъпки от 10% за генеричните лекарства, останали единствени в група след изтеглянето на референта.
I Включване на разходите за медикаменти към сметката за общите болнични разходи - служебното правителство въведе такава методика, ако тя остане, освен другите разходи нека пациентът да види и с какви лекарства е лекуван и дали е можело да бъде излекуван и с по-евтини, но достатъчно качествени.
• Отмяна на популисткия подход и мораториума върху цените на ОТС - той просто не работи.
Откровено казано, революция не предстои, ако не бъдат направени поне някои от промените, които описах като необходими по-горе. "Софарма" е социално отговорна компания и ще продължи да бъде гъвкав партньор, за да осигури на пациентите качествено и достъпно лечение.
***