Каталог > Press > „Софарма“ АД стартира изплащането на брутен дивидент на 3 август 2020 година

„Софарма“ АД стартира изплащането на брутен дивидент на 3 август 2020 година

22 Юли 2020

София, България, 22 юли 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД („Дружеството“)  уведомява, че на 03.08.2020 година Дружеството ще започне изплащането на дивидентът в размер на 7 стотинки на акция, гласуван на Редовното общо събрание на акционерите проведено на 05.06.2020 година.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно 19.06.2020 година.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Пощенска банка в страната до 30.10.2020 година (след тази дата акционерите, които не са получили своя дивидент по съответния ред, могат да направят това на касата на Дружеството в гр. София, ул. „Илиенско шосе“ 16 между 10:00 - 12:00 часа и 14:00 - 16:00 часа всеки работен ден, тел. 02/ 8134 283).