Каталог > Press > Приходите от продажби за март 2016

Приходите от продажби за март 2016

5 Април 2016

Уведомяваме Ви, че за месец март 2016 година „СОФАРМА” АД АД реализира 19% спад в продажбите спрямо същия месец на предходната година в т.ч. ръст на продажбите за вътрешен пазар със 17% и спад с 36% на продажбите за износ.

За първо тримесечие на тази година приходите от продажби се увеличават с 2% спрямо първо тримесечие на 2015 година в т.ч. с 8% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 1% спад на продажбите за износ.