Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

19 Юни 2020

София, България, 19 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 17 юни 2020 г. Дружеството продаде 21 000 собствени акции представляващи 0.0156% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 68 030 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,2395.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 093 467, представляващи 6.746% от акционерния капитал на Дружеството.