Каталог > Press > БГФармА в защита на българските пациенти

БГФармА в защита на българските пациенти

28 Март 2014

Софарма, като член на БГФармА, участва в пресконференция на Асоциацията на 27.03., на тема „Какви са основните опасности пред достъпа до лекарства на пациентите в България”, във връзка с предложени изменения вЗакона за здравното осигуряване (ЗЗО). Промените касаят дейността на фармацевтичните производители и биха довели до нейното затрудняване, и дори до делистване на някои от лекарствата от нашия пазар.

От Асоциацията изразиха притеснението си, че предвижданите промени ще се отразят негативно на фармацевтичната индустрия у нас, която е структуроопределяща за националната икономика. Те не са консултирани с индустрията и могат да предизвикат напрежение в системата на българското здравеопазване.

Става въпрос за административно регулиране в цените чрез отстъпки на лекарствените продукти;трансформирането на Националния съвет по цени и реимбурсиране в Комисия, включваща представители на институции и организации от сферата на здравеопазването и съществени увеличения на таксите, плащани от фармацевтичните производители. Предвиденото увеличение за някои от таксите достига 400%, което противоречи на непрекъснато изразяваното намерение на правителството за облекчаване на условията за бизнес и създаване на благоприятна среда за стопанска дейност.

Ако влязат в сила новите такси ще доведат до непазарно повишаване на цената на редица генерични лекарства, което в крайна сметка ще се отрази на пациентите. Това не бива да се допуска, тъй като генеричните медикаменти осигуряват стабилност на здравната система. У нас благодарение на генеричните лекарства за последните 5 години средната цена за ден лечение се е понижила с 23%, докато достъпът до лечение се е повишил с 80% за 7 основни терапевтични групи.

В пресконференцията участваха председателят на БГФармА г-н Николай Хаджидончев и членовете на УС на Асоциацията г-н Владимир Афенлиев и д-р Валентин Димитров.