Каталог > Press > Connected living

Connected living

30 Март 2016

„Интернет за всички” се превърна в следващата постижима цел за Facebook, VR /виртуалната реалност/ се оказа напълно реална, „нещата” започнаха да се свързват помежду си чрез Internet of Things , а градовете станаха умни. Вече сме в ерата на connected living и всичко е свързано, включително грижата за здравето ни.

Конференцията Digital Health & Wellness Summit се проведе в края на февруари като част от Световния мобилен конгрес 2016 в Барселона. Тя събра експерти, работещи в сферата на мобилното и свързаното здравеопазване, които споделиха своите очаквания за бъдещето. Около 400 участници от 40 държави имаха възможност да дискутират с представители на компании като Orange, Qualcomm Life, Telefónica, Samsung, Roche Diabetes Care Spain  и Adidas, прехода към по-персонализиран модел на здравни грижи.

Пътят на здравеопазването вече минава през мобилните технологии, които го правят по-достъпно и съобразено с потребителите. Част от новите теми са дизайна на дигитални решения за здраве, управление на промените в поведението и идентифициране на нови таланти, нужни за сектора, за да се премине от експерименти към един по-зрял и работещ сектор на дигитално здравеопазване. Според Брайън О’Конър, председател на ECHAlliance, вече са направени достатъчно изследвания и пилотни програми и е време да се постигне целта:

Здравето и Дигиталното Здраве не са различни неща,

„дигитализацията е единствения път за развитие на

модерната система за здравеопазване и, освен това,

е фантастична възможност за създаване на растеж и работни места".

Трансформацията на здравеопазването чрез ориентиране към потребителя и персонализирано здраве е бъдещето на здравните системи. Дигиталните данни в тази сфера се очаква да нараснат от 153 Exa-bytes през 2013 до 2.314 Exa-bytes през 2023, според  IDC/EMC Digital Universe Study 2014. Само в САЩ,  big data, свързани със здравето, могат да генерират $100 млрд. годишен доход. Откриването на правилното лечение в правилния момент за конкретен човек е голямото предизвикателство пред използването на big data. В основата на тази тенденция е интеграцията на данни и анализи.

Така може да се промени управлението на ресурсите от сегашния модел, който е базиран на  заплащане за заболяване и лечение към

модел, който се фокусира върху здравето

и профилактика на усложненията от заболяването.

Този подход ще намали наполовина разходите на системата за здравеопазване. Дигиталните инструменти за здраве са от съществено значение, за да се индивидуализират лечението и да се овластят пациентите относно управлението на заболяването си, според Ларс Калфкаус, Roche Diabetes Care Испания.

Както и в много други индустрии, така и в здравеопазването, потребителите са силата на промяната. "85% от европейците се обръщат към Интернет за здравна информация и 1 от 3 потребители в ЕС са изтеглили поне 1 здравно приложение", според Фернандес-Миранда, Telefónica. "Здравето на потребителите не е тенденция, това е цунами и консумеризацията и Интернет на нещата (IoT) са това, което променя играта в здравеопазването".

Неговата дигитална трансформация има потенциала драматично да промени както продуктите и услугите, които компаниите предоставят, така и начините, по които го правят, а

потребителите са все по въвлечени в

управлението на собственото си здраве.