Каталог > Press > Ефективният диалог е един от начините за връщане на доверието в българските компании

Ефективният диалог е един от начините за връщане на доверието в българските компании

5 Октомври 2015

Разговор с Пелагия Виячева, ДВИ на Софарма АД

Приключи най-голямото IR събитие в България и региона за годината, с което се отбеляза 10тата годишнина от създаването на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Какво е развитието за тези 10 години у нас според Вас?

Професионалистите в сферата на връзки с инвеститорите се изграждаха заедно с капиталовия пазар в България. През нас мина вълната на “богатството” през годините преди кризата и вълната на недоволството и усещането за загуба през 2007-2008 година и изиграхме основна роля за връщането на чуждестранните инвеститори в България в годините след това. Развитие има във всички области от нашата работа, но основно в тези, които помагат за връщането на доверието в българските компании като възможност за инвестиции, а именно разкриването на информация, ефективен диалог с всички заинтересовани лица, провеждането на общите събрания на акционерите и т.н.

Какви са актуалните тенденции в развитието на професията "връзки с инвеститорите"?

В днешния век на комуникации най-актуално е използването на социалните мрежи и дигиталните комуникации за представянето на инвеститорската история на по-голям кръг от хора по-ефективно и успешно.

Има ли синхрон между световните тенденции и посоката на развитие у нас?

Ние се движим много бавно в правилната посока и тук ролята на такива мероприятия е огромна, защото не ни позволява да заспиваме.

Информацията за страната ни, която достига до чуждите инвеститори, е доста разнопосочна. Дали тя успява да ги ориентира?

Всъшност тези инвеститори, които имат интерес към пазар като нашия навлизат в детайлите и си съставят по-обективна представа с времето, а останалите е просто трудно да бъдат привлечени с някакво "рекламно съобщение".

Една от категориите за IR наградите е за Комуникации за стратегическо развитие. Смятате ли, че комуникациите могат да променят оценката за дадена компания?

Само комуникациите могат да променят оценката за дадена компания. Това е единствения начин да се предаде вътрешния дух и успехите на публиката.

Софарма получи отличието в категория "Най-добри IR инициативи". Кои са те?

Не съм виждала отговорите на анкетата, но предполагам, че става въпрос най-вече за Годишната среща с инвеститорите и начина на провеждане на общите събрания. Това са неща, които ни отличават от останалите.