Каталог > Press > Предоставяме превод на образователен клип на Европейския парламент по отношение на банките

Предоставяме превод на образователен клип на Европейския парламент по отношение на банките

23 Юли 2014

Преди 2007 г. банките много лесно отпускаха потребителски заеми за покупка на къщи и други стоки. От 2004 до 2007 г. процентният дял на заемите в балансите на банките нарасна 5 пъти. Тези заеми бяха рискови и когато стана ясно, че те не могат да бъдат изплатени, банките се оказаха изправени пред сериозен проблем - очакваните загуби се изчисляваха на 1 трилион (1012) евро. Правителствата на държавите от ЕС се договориха да използват около 5 трилиона евро от парите на данъкоплатците за да подкрепят банките.

За да е сигурно, че историята няма да се повтори, ЕС въведе набор от три мерки, с цел да контролира по-добре и да стабилизира банките и същевременно да защити парите на данъкоплатците и вложителите. Първо, ограничени бяха възможностите на банкерите да правят бързи и високорискови сделки с парите на другите хора. Новите правила ограничиха бонусите им, така че апетитът им за одобряване на рискови сделки бе лишен от стимули. Второ, банките бяха задължени да увеличат резервите си, защото когато имат по-голям капитал, те могат да понесат по-лесно загубите. Банките от еврозоната бяха задължени да създадат гаранционен фонд в размер на 55 милиарда евро през следващите 8 години. Този фонд може да бъде използван за подпомагане на банки, които, въпреки по-строгите правила, все още имат проблеми. Банките, които имат повече проблеми, ще бъдат закривани по-лесно. Така, собствениците на банките ще поемат първия удар.

Европейската централна банка ще наблюдава внимателно повече от 130 от най-големите банки в еврозоната. Целта е да се гарантира, че проблемите ще бъдат откривани на ранен етап. Останалите банки ще бъдат наблюдавани от националните регулатори, но ЕЦБ винаги ще може да се намесва, ако прецени, че е необходимо.

Когато наличностите в банковите трезори намаляват, може да се окаже, че банките не са в състояние да изплащат депозитите на вложителите си. За да не се случва това, новите правила изискват от банките да създават фондове във всяка държава, които ще бъде използвани за изплащане депозитите на вложителите в размер до 100.000 евро. По този начин, данъкоплатците няма да са тези, които защитават вложителите срещу възможните рискове.

 http://www.youtube.com/watch?sns=fb&v=nvJ4FxoYzPY&app=desktop