Каталог > Press > Приходи от продажби за месец март 2024 г.

Приходи от продажби за месец март 2024 г.

22 Април 2024
“Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса АД, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец март 2024 година Дружеството реализира спад в продажбите от 24% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 8% спад на продажбите на вътрешен пазар и 32% спад на продажбите за износ, основно поради дестабилизарщи пазарни динамики на основните експортни дестинации.
За периода от началото на 2024 година Дружеството реализира спад в продажбите в размер на 11%, в т.ч. 1% спад на продажбите на вътрешен пазар и 16% спад на продажбите за износ.