Каталог > Press > За КСО и връзките с инвеститорите

За КСО и връзките с инвеститорите

1 Октомври 2015

Разговор с Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за отговорното корпоративно поведение, комуникациите с инвеститорите и връзката с успеха

Г-жо Стефанова, като Изпълнителен Директор на БМГД участвахте в конференцията "IR днес - в окото на тигъра". Какво ви провокира да се включите в подобна дискусия? По какъв начин „Връзки с инвеститорите” се отнася към БМГД?

Ролята на инвеститорите в насърчаване на отговорното бизнес поведение е изключително важна. Както знаете, компаниите търсят външни сигнали, че са на прав път. Те могат да дойдат от крайните потребители, които пазаруват техните стоки; от техните бизнес партньори, които ги превръщат в предпочитан доставчик; или от онези, които биха подпомогнали бизнеса им чрез дългосрочни инвестиции. А експертите за връзки с инвеститорите са онези, които трябва да поднесат информацията, да разкажат историята на фирмата – ценности, мисия, път за устойчиво развитие. Ако те не познават материята, не откриват бизнес ползите и не ги комуникират, това няма да се случи. За Българската мрежа те са естествен съюзник за популяризиране ценностите на Глобалния договор на ООН.

Смятате ли, че информацията за страната ни, която достига до чуждите инвеститори, успява да ги ориентира? От една страна в международните статистики България не е сред страните с най-успешни икономики. В същото време, по данни на Световния икономически форум за 2014г. по показател „глобална конкурентоспособност” сме на 13то от 26 места.

В продължение на горните разсъждения съм сигурна, че ние имаме исторически шанс да видим „чашата наполовина пълна“. Дали ще се възползваме от него, зависи само от нас. Мирът и устойчивите институции вече не са обещани и сигурни никому. Ние все още пазим тези ценности. Промените в климата пагубно засягат цели географски ширини, а ние все още се радваме на изобилие от вода, на няколко реколти в годината и сравнително леки екологични кризи. Голяма част от активните българи трупат опит зад граница, но при възможност за достойна и справедлива реализация с перспектива, често избират да се върнат в България. И понеже говорим за пари, това е лесно постижимо. По-трудно би било да осигурим вода и енергия в пустинята в Африка.

Когато говорим за икономически обосновани решения, могат ли новините да ги променят?

Със сигурност. Понякога, това не е въпрос на съдържание, а на тяхното поднасяне. На коментарите, които следват под тях. Още по-ценна е ролята на анализаторите. Когато журналистите имат задълбочени познания да обяснят ситуацията, те се превръщат в своеобразни лидери на мнение. На няколко пъти обсъждахме ролята на отделни журналисти и техните постове, които са покачили/понижили цената на акциите в отделни предприятия в рамките на часове.

Смятате ли, че инвестиционния климат у нас е „добър”? Променил ли се е той в последните години в положителна посока?

Труден и нееднозначен въпрос. Как измерваме този климат – по брой или стойност на сделките, по нормативна уредба, зрялост на професионалната общност? Промяна има и тя е положителна. Създали сме всички основни елементи на един работещ капиталов пазар. За мен, обаче, понякога сами не можем да си повярваме, че има с какво да спечелим инвеститорите. А наистина има. 

Има ли връзка между КСО и връзки с инвеститорите?

Има, разбира се. Според данни на инициативата Принципи на ООН за отговорно инвестиране (UN PRI) към края на 2014 година компаниите, търгуващи се на Sustainability Stock exchange са наброявали 18000, а активите, управлявани от UN PRI - 45 трилиона щатски долара. За съжаление, тази връзка все още не е конкретно доказана в България. Вярвам, че привличането на нов тип „отговорни“ инвеститори към нашия пазар би ориентирало българските фирми, и би насърчило крайните потребители да подкрепят отговорните компании чрез своите покупки.

Какво се разбира под интегрирано отчитане?

Интегрираното отчитане е доста нова тема за българските компании, както и за много фирми по целия свят. Десетилетия наред икономическият модел е прилагал формула за успех, по която единственият критерий е бил финансовото здраве/състояние/перспектива. Днес това се променя и ние търсим по-правилната, по-справедливата и цялостната оценка на въздействието на компаниите. На пазара, в обществото. За техните клиенти, служители, инвеститори, местни общности. Така, във формулата за успех вече категорично се включват човешкия, природния и интелектуалния капитал. Това е революция. Съвсем скоро тя ще покаже много голямо разминаване между досегашната пазарна оценка на отделните фирми  и бъдещата им стойност и ценност. Будните компании, естествените лидери вече се преориентират. За останалите, мога да предрека, че ги очаква голяма изненада – за тях и техните заинтересовани страни.

Тази конференция промени ли Вашето очакване към бъдещето на икономиката /обществения живот у нас?

По-скоро добави още един партньор за постигане на целите на организацията. Защото IR експертите могат да работят за привличане на отговорни инвеститори към нашата икономика. Пазарната оценка, а не държавните политики ще решат нашите проблеми и ще променят нашата реалност. И ние носим най-голяма отговорност за това – като потребители и като инвеститори.