Каталог > Press > Публикуване на Консолидирания одитиран финансов отчет за 2019 година в предвидения в §45, т. 2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение срок

Публикуване на Консолидирания одитиран финансов отчет за 2019 година в предвидения в §45, т. 2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение срок

29 Април 2020

       София, България, 29 април 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че Консолидираният одитиран финансов отчет за 2019 година ще бъде публикуван в предвидения в § 45, т. 2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение срок. Отложеното публикуване на отчета се налага поради въведеното извънредно положение в редица държави, където оперират дъщерните дружества в Групата. В Дружеството е създадена организация, която да намали максимално времето за финализиране и публикуване на всички документи, които са част от този отчет.