Каталог > Press > Клип и сайт в подкрепа на българската кандидатура за домакин на European Medicine Agency/ Европейска лекарствена агенция

Клип и сайт в подкрепа на българската кандидатура за домакин на European Medicine Agency/ Европейска лекарствена агенция

4 Септември 2017

sopharma_ema.jpg

България е сред 19те кандидати за домакин на Европейската лекарствена агенция (ЕЛА)*, която ще смени седалището си следващата година във връзка с Brexit.

Българското правителство представи сайт и клип за кандидатурата на страната – http://ema-sofia.eu. Според информацията в сайта в сектора на фармацията в България са заети 12 000 високо квалифицирани професионалисти, а от средата на 20ти век България отбелязва ръст на фармацевтичния сектор, като лекарствения пазар е нараснал с 9.5% в стойностно изражение и 3.6% обеми за 2016. В клипа са представени забележителностите на страната, както и високотехнологично фармацетвично производство.

Изискванията, по които ще бъде избран домакина на ЕЛА в Европейския съвет, са за сграда, в която дейността на агенцията да бъде преместена; достъпност; осигурено медицинско обслужване, трудов пазар и възможност за образование за семействата на служителите.

* ЕМА/ЕЛА

ЕМА разрешава и контролира употребата на всички нови хуманитарни и ветеринарни лекарства в ЕС и Европейското икономическо пространство и следи за безопасната употреба на медикаменти в страните членки. Членове на нейния управителен съвет са директорите на всяка лекарствена агенция на страна членка, двама представители на ЕК, двама от ЕП и двама представители на пациентски, лекарски и ветеринарни организации.

Агенцията е с годишен бюджет от над 300 млн. евро, в нея работят 890 служители. Годишно провежда около 564 заседания, има над 35 хил. посетители и ползва над 3700 експерти от ЕС. EMA координира работата на седем научни комисии, подпомагани от 34 работни и консултантски групи, които заседават веднъж месечно.