Каталог > Press > Приходи от продажби за месец Февруари 2021 г.

Приходи от продажби за месец Февруари 2021 г.

5 Март 2021

София, България, 5 март 2021 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че за месец февруари 2021 година Софарма АД реализира спад в продажбите с 1% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 34% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 12% спад на продажбите за износ.

През първите два месеца на 2021 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 4% спрямо същия период на 2020 година в т.ч. 27% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 4% спад на продажбите за износ.