Каталог > Press > Приходи от продажби за месец март 2023 г.

Приходи от продажби за месец март 2023 г.

20 Април 2023

София, България, 20 април 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец март 2023 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите от 127% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 3% ръст на продажбите на вътрешен пазар и 426% ръст на продажбите за износ поради ниската база в предходния период, дължаща се на срива на продажбите на основните пазари в резултат на конфликта между Русия и Украйна.

За първо тримесечие на 2023 година продажбите нарастват общо с 45%, в т.ч. 1% ръст на продажбите на вътрешен пазар и 97% ръст на продажбите за износ.