Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

26 Юни 2020

София, България, 26 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 25 юни 2020 г. Дружеството продаде 10 000 собствени акции представляващи 0.0074% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 31 500 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1500.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 043 467, представляващи 6.709% от акционерния капитал на Дружеството.