Каталог > Press > Европейският парламент признава главната роля на генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност за повишаване на достъпа до лекарства

Европейският парламент признава главната роля на генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност за повишаване на достъпа до лекарства

6 Март 2017
image011.jpg
  • „Лекарства за Европа“ приветства приемането от Европейския парламент на неговия доклад относно „Възможности за повишаване на достъпа до лекарства“, който поставя генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност  в центъра на дебата за достъпа до лекарства.
  • „Лекарства за Европа“ призовава Комисията и страните-членки своевременно да превърнат тези предложения в конкретни политики, които да подкрепят устойчивостта и ефикасността на здравните системи на страните-членки.

  • По-конкретно, докладът призовава страните-членки да насърчават конкуренцията с участието на генерични и биоподобни лекарства чрез отстраняване на бариерите и приемане на мерки, като въвежда първоначалните мерки в правилната посока чрез признаване важността на новите методи по отношение на лекарствата с добавена стойност в сектора за пациенти, където не е въведен патент.

Днес Европейският парламент гласува доклада относно „Възможности за повишаване на достъпа до лекарства“, който поставя генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност  в центъра на дебата за достъпа до лекарства. Заедно със заключенията на Съвета от юни 2016 г. този доклад предоставя на Комисията и страните-членки ясен мандат за стимулиране на по-голяма конкуренция чрез генерични и биоподобни  лекарства като подчертава, че генеричните лекарства са крайъгълен камък на европейското здравеопазване, а биоподобните лекарства предлагат огромни възможности за достъп до биотерапии.

Докладът потвърждава също въвеждането на нови методи в сектора за пациенти, където не е въведен патент, тъй като може да е от полза за пациентите и да осигури добавена стойност (и оттам - лекарства с добавена стойност). Тези видове лекарства ще помогнат да се отговори на важни здравни предизвикателства, като осигуряване на по-добро спазване на терапията и по-високо качество на живот, както и по-добра безопасност и ефикасност при оценка на ползите от тези лекарства.

„Настояваме Комисията и страните-членки да предприемат мерки, за да се гарантира, че тези предложения ще се превърнат в реални мерки за генеричните, биоподобните и  лекарствата с добавена стойност, като дадат възможност на всички пациенти в Европа да получат достъп до лечението, от което се нуждаят“, коментира Адриан ван ден Ховън, Генерален директор на „Лекарства за Европа“.

Членовете на Европейския парламент повтарят отново призива си към Европейската комисия да стимулира производството и експорта на генерични и биоподобни лекарства в страни, където не е въведен патент или сертификат за допълнителна защита (СДЗ). Производствен отказ от претенции за генерични и биоподобни лекарства по време на валидност на сертификата на допълнителна защита(СДЗ) ще увеличи достъпа до висококачествени лекарства в незащитените пазари, без да се променя равновесието между производителя на оригиналния продукт и отраслите за генерични и биоподобни лекарства в ЕС.