Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

13 Септември 2021

София, България, 13 септември 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета “Софарма“ АД уведомява, че на 10 септември 2021 г. Дружеството изкупи 350 000 собствени акции представляващи 0.2596% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 1 218 000 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,6600.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 611 467, представляващи 7.130% от акционерния капитал на Дружеството.