Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

30 Септември 2020

София, България, 30 септември 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 29 септември 2020 г. Дружеството изкупи 65 000 собствени акции представляващи 0.0482% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 200 200 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,0800.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 011 467, представляващи 6.685% от акционерния капитал на Дружеството.