Каталог > Press > Приходи от продажби за месец Август 2020 г.

Приходи от продажби за месец Август 2020 г.

8 Септември 2020

София, България, 8 септември 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че за месец август 2020 година Софарма АД реализира спад в продажбите си с 34% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 44% спад на продажбите за вътрешен пазар и 28% спад на продажбите за износ.

През осемте месеца на 2020 година приходите от продажби на продукция намаляват с 10% спрямо същия период на 2019 година, в т.ч. 23% спад на на продажбите за вътрешен пазар и 2% спад на продажбите за износ.