Каталог > Press > Приходи от продажби за месец Април 2021 г.

Приходи от продажби за месец Април 2021 г.

13 Май 2021

София, България, 13 май 2021 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че за месец април 2021 година Софарма АД реализира спад в продажбите с 22% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 62% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 37% спад на продажбите за износ.

През първите четири месеца на 2021 година приходите от продажби на продукция намаляват с 29% спрямо същия период на 2020 година, в т.ч. 22% спад на продажбите за вътрешен пазар и 32% спад на продажбите за износ.