Каталог > Press > КФН е одобрила вливането на Българска роза - Севтополис в Софарма

КФН е одобрила вливането на Българска роза - Севтополис в Софарма

11 Ноември 2014

Акциите на Българска роза - Севтополис вероятно ще се търгуват на борсата до 3 декември

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила в петък договора за вливането на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД, съобщиха от Софарма чрез Бюлетин Investor.bg.

Във връзка с вливането капиталът на Софарма ще бъде увеличен от 132 млн. лв. на 134 798 527 лв. чрез издаването на 2 798 527 нови обикновени акции с номинал 1 лв. всяка.

Срещу всяка своя акция от Българска роза – Севтополис всеки акционер на дружеството ще придобие 0,463768 акции от Софарма.

Българска роза – Севтополис ще се прекрати без ликвидация, като цялото му имущество ще премине в правоприемника Софарма.

Предстоят извънредни общи събрания на двете дружества, като краен срок за вписване на преобразуването в Търговския регистър в 12 февруари 2015 г.

Българска роза – Севтополис ще подаде молба до БФБ за спиране на търговията с акциите на компанията след приключване на сесията на 3 декември.

Източник: Investor.bg