Каталог > Press > Съветът на директорите даде мандат за преговори за продажбата на притежаваните от дружеството акции в дъщерите „Вета Фарма“ АД и „Аромания“ АД

Съветът на директорите даде мандат за преговори за продажбата на притежаваните от дружеството акции в дъщерите „Вета Фарма“ АД и „Аромания“ АД

23 Декември 2020

София, България, 23 декември 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на свое заседание Съветът на директорите на дружеството даде мандат на изпълнителния директор и прокуриста на дружеството да преговарят за продажбата на притежаваните от „Софарма“ АД акции в дъщерните дружества „Вета Фарма“ АД и „Аромания“ АД.