Каталог > Press > Стимулиране на европейските инвестиции за генерични и биоподобни лекарства, и лекарства с добавена стойност

Стимулиране на европейските инвестиции за генерични и биоподобни лекарства, и лекарства с добавена стойност

29 Март 2017

bgpharma.jpg

Лекарства за Европа“ проведе в Лондон 13-та Конференция относно важни юридически въпроси свързани с генерични и биоподобни лекарства, и лекарства с добавена стойност. На срещата, водещи юристи, специалисти и мениджъри от индустрията обсъдиха предложенията, направени от Европейската комисия за стимулиране на растежа и развитие на работните места във фармацевтичния сектор в Европа. Събитието беше от решаващо значение за напредъка в дискусиите по основни правни теми, свързани с интелектуалната собственост, последствията от заключенията на Здравния съвет на Европейския съюз от юни 2016 г., призоваващи към преразглеждане на стимулите във фармацевтичната индустрия, въздействието на Брекзит върху промишлеността, развитието в антитръстовото законодателство, практиката относно Сертификатите за допълнителна защита (СДЗ), Единния патентен съд, лекарствата „сираци“, прозрачността на клиничните изпитвания, Етичният кодекс за отрасъла, задължителните лицензи, Директива срещу фалшифицирането на лекарствените продукти, Европейската патентна служба и защитата на данните. Подробно беше обсъдено предложението на Комисията за освобождаване на производителите от СДЗ, за проучване и развитие, и производство, както и за поощряване създаването на висококвалифицирани работни места и икономическия растеж в Европа.

„Конференцията предлага пътища за насърчаването на конкуренцията, иновациите и растежа във фармацевтичния сектор. Пациентите, правителствата и здравните системи разчитат на силен отрасъл за генерични, биоподобни и лекарства с добавена стойност, за да се увеличи достъпа до висококачествени медикаменти и да се създадат нови работни места в Европа. Едно адаптиране на правната среда, включващо освобождаване на производителите от действието на Сертификатите за допълнителна защита (СДЗ), ще повиши инвестициите в сектора ни и ще покаже готовността ни да подкрепим мерките за създаване на конкурентоспособни работни места“, коментира Серджо Наполитано, директор по правните въпроси на „Лекарства за Европа“.