Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

2 Юни 2020

София, България, 2 юни 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК Софарма“ АД уведомява, че на 1 юни 2020 г. Дружеството изкупи обратно 86 748 собствени акции представляващи 0.0644%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 260 244 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3,00.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 200 215 представляващи 6.83% от акционерния капитал на Дружеството.