Каталог > Press > Приходи от продажби за месец Септември 2020 г.

Приходи от продажби за месец Септември 2020 г.

5 Октомври 2020

София, България, 5 октомври 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че за месец септември 2020 година Софарма АД реализира спад в продажбите си с 14% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 10% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 29% спад на продажбите за износ.

През деветте месеца на 2020 година приходите от продажби на продукция намаляват с 11% спрямо същия период на 2019 година, в т.ч. 19% спад на на продажбите за вътрешен пазар и 6% спад на продажбите за износ.