Каталог > Press > Уведомление за корекция

Уведомление за корекция

7 Юли 2020

София, България, 7 юли 2020 година –“Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че текстът „чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК“ следва да бъде заменен с текстът „чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета“ в оповестявания касаещи обратно изкупени акции в документи с изходящи номера и дати на публикуване съответно 194-00-26/02.06.2020 година; 194-00-31/16.06.2020 година; 194-00-33/18.06.2020 година; 194-00-34/19.06.2020 година; 194-00-35/19.06.2020 година; 194-00-36/22.06.2020 година; 194-00-45/23.06.2020 година; 194-00-46/25.06.2020 година; 194-00-47/26.06.2020 година; 197-00-49/29.06.2020 година; 194-00-50/30.06.2020 година; 194-00-51/01.07.2020 година.