Каталог > Press > Приходите от продажби за септември 2015

Приходите от продажби за септември 2015

5 Октомври 2015

Уведомяваме Ви , че за месец септември 2015 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 35% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. ръст на продажбите за вътрешен пазар с 1% и спад на продажбите за износ с 48%. Приходите от продажби за деветте месеца на тази година намаляват с 18% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 2% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 27% спад в продажбите за износ.