Каталог > Press > Един от всеки четирима граждани на ЕС пуши

Един от всеки четирима граждани на ЕС пуши

13 Юни 2017

don't smoke in this area

Проучване, публикувано от Европейската комисия във връзка със Световния ден без тютюнев дим, показва, че няма намаляване на общия брой пушачи в ЕС (26%), в сравнение с 2014г. Сред хората на възраст от 15 – 24г. тютюнопушенето дори се е увеличило от 25% през 2014 на 29% през 2017.

Vytenis Andriukaitis, комисар по здравеопазването и безопасност на храните, заяви, че увеличението на тютюнопушенето сред младжите показва спешността за държавите-членки да прилагат разпоредбите на Директивата за тютюневите изделия, която забранява  атрактивно представяне на цигарите, насочено към младите хора: аромати, малки опаковк, "опаковки червило стил" и подвеждащи елементи на опаковки. От месец май тази година всички такива продукти трябва да са изчезнали от пазара на ЕС”

Съществуват значителни различия между страните от ЕС, с най-високите нива на тютюнопушене са Гърция (37%), България, Франция (и двете 36%) и Хърватия (35%). Със 7% Швеция са с най-нисък процент на тютюнопушенето в ЕС. Редовната употреба електронна цигара остава стабилно - 2%, а 15% са опитали такива продукти в някакъв момент. Що се отнася до отношението към мерките за контрол върху тютюна и електронните цигари, по-голямата част от анкетираните (63%) смятат, че използването на електронна цигара трябва да бъде забранено на местата, където има забрана на пушенето.

Следващото проучване е планирано за 2019/2020, когато ще се направи оценка на въздействието на Директивата за тютюневите изделия.